SMCOY:n laboratoriotestihinnasto

Testaushinnat sisältäen Rauman laboratorioon toimitettujen näytteiden työstön, testauksen ja raportoinnin merkityin poikkeuksin. Hinnat kaikissa testeissä vähintään neljän näytteen sarjalle, pienemmille määrille +20% ja ulkomaille +8%. Hintoihin sisältyvä normaali raportointi sisältää kuvauksen tehdyistä testauksista, näyteluettelon, tulokset, kairasydänlaatikkokuvat ennen ja jälkeen sahauksen, näytekuvat ennen ja jälkeen testauksen sekä testauskuvaajat. Raportointi voidaan tehdä Suomeksi tai Englanniksi ilman eri kustannusta.

Testityyppi ALV 0 %
Yksiaksiaalinen puristusmurtolujuus (UCS)
– UCS, E, Pr, lineaarinen tiheys ja kriittiset jännitykset1
– vain UCS huippulujuus, lineaarinen tiheys
375 €
190 €
Tiheyden määritys
– Nesteeseen upottamalla2
– Dry and saturated density
54 €
85 €
Epäsuora vetokoe (Brazilian testi) 82 €
Peruskitkakulma3 170 €
Raon puristuslujuus (JCS) 54 €
Rakositkeys (veto, tila I)4 546 €
Rakositkeys (leikkaus, tila II)4 583 €
Staattinen kuormitustesti esim. UCS-testinä* Pyydä tarjous
Raon leikkauslujuus sekä leikkaus- ja normaalijäykkyydet5 1424 €
Ehjän kiven leikkaustestaus 1424 €
Kolmiaksiaalinen puristuskoe Hoekin kennolla 500 €
Pistekuormituskoe
– Kohtisuora (vaatii riittävästi kairasydäntä)
– Aksiaalinen (sis. näytteiden valmistelun)
9 €
42 €
Pistekuormituslaitteen kalibrointi 1015 €
Pistekuormituslaitteen huolto Pyydä tarjous
Kiven porattavuustestaus Sieversin porattavuuskokeella ja pudotuskokeella 500 €
CERCHAR kulumiskoe (CAI) 200 €
Jännitystilamittaukset
LVDT-jännitystilamittaus tunnelin pinnalta Pyydä tarjous
Hydraulinen murtaminen (HF) jännitystilamittaus kairareiästä maan alta tai maan pinnalta (myös BQTK-kallionäytekairauksella Pyydä tarjous

1) hinta yhdellä kaksiliuskaisella (0°/90°) venymäliuskarosettilla,
kaksi kaksiliuskaista (0°/90°) venymäliuskarosettia +30€ per näyte ja
kaksi kolmiliuskaista (0°/45°/90°) venymäliuskarosettia +60€ per näyte

2) Standardin ISO 17892-2:2014 geotekniseen laboratoriotestaukseen mukaisesti
2) sisältää 10 kippauskoetta kolmella linjalla, yhteensä 30 kappaletta
3) voidaan suorittaa myös aikariippuvaisina, jolloin tuloksena rakojen kasvunopeus
4) sisältää kolme normaalikuormitusta ja neljä leikkausta

Hintoihin sisältymättömät lähetyskulut ovat kotimaassa arviolta 5-15 €/näyte ja ulkomailta pahvilaatikkoon pakattuna arviolta 15-30 €/näyte. Rakoleikkauskoenäytteen kuljetuskustannus on muita suurempi.