SMCOY:n laboratoriotestihinnasto

Testaushinnat sisältäen Rauman laboratorioon toimitettujen näytteiden työstön, testauksen ja raportoinnin merkityin poikkeuksin. Hinnat kaikissa testeissä vähintään neljän näytteen sarjalle, pienemmille määrille +20% ja ulkomaille +8%. Hintoihin sisältyvä normaali raportointi sisältää kuvauksen tehdyistä testauksista, näyteluettelon, tulokset, kairasydänlaatikkokuvat ennen ja jälkeen sahauksen, näytekuvat ennen ja jälkeen testauksen sekä testauskuvaajat. Raportointi voidaan tehdä Suomeksi tai Englanniksi ilman eri kustannusta.

Testityyppi á (ALV 0 %)
Normaali yksiaksiaalinen koe * 375 €
Pelkkä yksiaksiaalinen puristuslujuus ** 190 €
Epäsuora vetokoe (Brazilian testi) 82 €
Peruskitkakulma 170 €
Rakopintojen puristuslujuus (JCS) 54 €
Rakositkeys Mode I (Chevron Bend koe) *** 546 €
Rakositkeys Mode II (PTS/CP koe) *** 583 €
Yksiaksiaalinen koe vakiokuormalla * pyydä tarjous
Rakoleikkauskoe **** 1424 €
Kolmiaksiaalipuristuskoe 450 €
Pistekuormituslaitteen kalibrointi 1015 €
Pistekuormituslaitteen huolto pyydä tarjous

*) hinta yhdellä kaksiliuskaisella (0°/90°) venymäliuskarosettilla ilman peruskitkakulman määritystä
kaksi kaksiliuskaista (0°/90°) venymäliuskarosettia +24€ per näyte ja
kaksi kolmiliuskaista (0°/45°/90°) venymäliuskarosettia +52€ per näyte

**) yksinkertaisin materiaalin lujuustesti, tuloksena lista näytteen nimistä ja puristusmurtolujuudesta
***) voidaan suorittaa myös aikariippuvaisina, jolloin tuloksena rakojen kasvunopeus
****) sisältää kolme normaalikuormitusta ja neljä leikkausta

Hintoihin sisältymättömät lähetyskulut ovat kotimaassa arviolta 5-15 €/näyte ja ulkomailta pahvilaatikkoon pakattuna arviolta 15-30 €/näyte. Rakoleikkauskoenäytteen kuljetuskustannus on muita suurempi.